Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

anstaltsubstinstitution institution, establishment
interneringsubstpå anstalt detention; på fångläger internment
interneraverbi fångläger intern; på anstalt detain <i, in>
internadjektivinternalintern tv, se intern-tv
substpå anstalt inmate; i fångläger internee
torksubstapparat drierhänga ut ngt på tork hang sth out to drytorken vard., anstalt the detoxhan sitter på torken he is drying out
© NE Nationalencyklopedin AB