Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

anstötligadjektiv~toffensive <för to>; svagare objectionable; oanständig indecent
förargelseväckandeadjektivoböjl.anstötlig offensive; chockerande shocking, scandalousförargelseväckande beteende disorderly conduct (behaviour)
stötandeadjektivoböjl.anstötlig offensive; svagare objectionable <för to>; starkare shockinghon fann det stötande äv. she took offence at (resented) it; starkare it shocked her
© NE Nationalencyklopedin AB