Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

anspelaintransitivt verb~de, ~tallude < to>, hint < at>
hänsyftaintransitivt verb~de, ~thänsyfta allude to; anspela på hint at
syftaintransitivt verb~de, ~tsikta el. eftersträva aim <till at; till att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat + ing-form>; vid mätning äv. levelsyfta anspela på allude to, hint at; avse have…in view; mena meansyftar du på mig? are you referring to me?vad syftar du på? what are you driving at (talking about)?vad syftarförsöken till? what are…aimed at?, what is the purpose of…?syfta tillbaka på ngt refer [back] to sth
© NE Nationalencyklopedin AB