Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

anspelaverballude < to>, hint < at>
syftaverbsikta el. eftersträva aim <till at>syfta a) anspela på allude to b) mena meansyftar du på mig? are you referring to me?syfta tillbaka på ngt refer back to sth
© NE Nationalencyklopedin AB