Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

anslutaverbconnect <till with, to>ansluta sig stå i förbindelse connect <till with, to>ansluta sig till personer join
kopplaverbcouple, couple up; radio. el. tele. connecthundar keep on a lead (amer. vanligen leash)
verb och partikelverbkoppla avvila relax; vard. take it easykoppla inansluta, t.ex. apparat plug in; anlita call inkoppla påelektr. switch on, turn onkoppla uppelektr. link up, connectkoppla urelektr. disconnectbil. declutch
slutaverbavslutas end, finish; göra färdig finish, finish off; upphöra med stop, cease; lämna leaveboken slutar sorgligt the book has a sad endingvi slutar kl. 3 we finish at 3, we stop at 3det har slutat regna it has stopped rainingsluta röka give up smokinghan har slutat hos oss he has left usslutaupphöra med ngt stop sthsluta med att göra ngt stop doing sthdet slutade med att han… the end of it was that he…sluta! stop it!sluta till close, shutuppgöra concludesluta fred make peacesluta sig stänga sig: om t.ex. dörr shut; om t.ex. blomma closesluta sig till a) ansluta sig attach oneself to, join b) dra slutsats conclude <av from>
© NE Nationalencyklopedin AB