Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

anslagsubstmeddelande noticepenningmedel grant, allowancebevilja ngn ett anslag make sb a grantpå tangent touch
understödsubsttill behövande relief; periodiskt underhåll allowance; anslag subsidy, grant
äskaverbanslag etc. ask for, demandäska tystnad call for silence
© NE Nationalencyklopedin AB