Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ansiktsuttrycksubstantiv~et, =[facial] expression
uppsynsubstantiv~en, ~eransiktsuttryck [facial] expression, countenance; min air; utseende lookse uppsikt
ljusnaintransitivt verb~de, ~teg. get (grow) light; dagas äv. dawn; om väder clear up; om färg become light[er]; blekna fadebildl.:om ansiktsuttryck brighten, light uputsikterna ljusnar the prospects are getting brighter
intetsägandeadjektivoböjl.om fraser el. samtal o.d.:tom el. innehållslös empty; meningslös meaningless, insignificant; ointressant uninterestingett intetsägande ansiktsuttryck (leende) a vacant expression (smile)se intetsägande ut look insignificant
steladjektiv~tstiff äv. bildl.; styv rigid; av köld äv. numb; kylig el. om t.ex. sätt frigid, strict, formal; i hållning äv. wooden; om språk el. umgänge formal; om t.ex. leende el. ansiktsuttryck fixed; ansträngd äv. forcedstel som en pinne [as] stiff as a poker (a ramrod)stel av fasa paralysed with…jag är stel i fingrarna my fingers are stiff
2 minsubstantiv~en, ~eransiktsuttryck expression; uppsyn air; litt. mien; utseende lookmed [en] bister min with a grim expressionvad gjorde han för minnär han såg det? what was the expression on his face…?inte göra [någon] min av att gå make no sign of goinghålla god min i elakt spel grin and bear it (endast i inf.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasput a good (bold) face on itta på sig en oskyldig min put on an air (a look) of innocenceutan att [för]ändra en min without turning a hair (batting an eyelid)
© NE Nationalencyklopedin AB