Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ansiktesubstantiv~t, ~nface äv. min; högtidl. countenancekända ansikten personer well-known personalitiesförlora ansiktet lose facerädda ansiktet save one's facebli lång i ansiktet pull a long facebli röd i ansiktet go red in the faceskratta ngn rakt upp i ansiktet laugh in sb's facetvätta sig i ansiktet wash one's facestå ansikte mot ansikte med stand face to face with, face
pussigadjektiv~tom ansikte bloated, puffy
askgråadjektiv-gråttash-grey; om ansikte ashen
tärdadjektivtärtworn outett tärt ansikte a haggard (emaciated) face
2 mosigadjektiv~tvard., om ansikte red and bloated; berusad fuddled
trynesubstantiv~t, ~npå svin snout; vard.:näsa snout, conk; ansikte mug
förvridningsubstantiv~en, ~ardistortion, twisting; av t.ex. ansikte äv. contortion
rödbrusigadjektiv~tom person red-faced…; om t.ex. ansikte red
regelbundenadjektiv-bundet, -bundnaregular; ordnad settledett ansikte med regelbundna drag a face with regular features
skarpskurenadjektiv-skuret, -skurnaom drag el. profil o.d. clear-cutett skarpskuret ansikte äv. a hatchet face
© NE Nationalencyklopedin AB