Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ansenligadjektiv~tconsiderable; stor äv. good-sized, fair-sized, large, largishett ansenligt antal äv. a goodly number
respektabeladjektiv~t, respektablarespectable; anständig decent; ansenlig äv. considerable
försvarligadjektiv~tansenlig considerable, respectableförsvarbar defensible; justifiable, vindicable; hjälplig [just] passable; tillfredsställande satisfactory
duktigadjektiv~tbra o.d.:allm. good <i at; [i] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat + ing-form>; duglig äv. capable <i at (in); [i] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat (in) + ing-form>; effektiv äv. efficient; skicklig äv. clever <ii samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat; [i] att+ inf.i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat + ing-form>; kunnig proficient <i in (at); [i] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasin + ing-form>; kompetent competent; begåvad gifteddet var duktigt! that's fine!, well done!duktig i matematik clever (good) at (strong in) mathematicsvara duktig i skolan be doing well at school[fysiskt] stark o.d.:allm. strong; kraftig äv. robust, sturdy; kraftfull powerful, vigorous; frisk o. stark (om barn) ibland bonnyorädd, käck bravevard., stor o.d.:allm. big, large; ganska stor good-sized; ansenlig considerable; om penningsumma äv. goodly; riklig substantial
vackeradjektiv~t, vackraskön o.d. el. allm. beautiful; förtjusande lovely; stilig el. ståtlig handsome; storslagen el. fin el. grann fine äv. iron.hon är inte direkt vacker men ganska söt …not exactly beautiful, but rather prettyett vackert arbete a beautiful (fine, good) piece of workvacker som en dag om kvinna [as] pretty as a picture, really lovely (beautiful)vacker tass! till hund give me your paw!vackra lovord high praise (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasencomiumsen vacker röst a beautiful (sångröst äv. fine) voicefrån den vackraste sidan from the best sideitalienska är ett vackert språk …a beautiful languagevackert [väder] beautiful (lovely, fine) weatherdet [här] var just vackert! iron. this is a fine (nice) thing!hon blir vackrare för varje dag she gets more beautiful (prettier) every dayansenlig el. om t.ex. summa considerable, good, handsome; om inkomst respectabledet kostar en vacker slant vard. …a pretty penny, …a fine lot of moneydet är vackert så! [it is] pretty good at that!
god (jfr gottse äv. ex. under resp. subst.)adjektivgott (jfr bra, bättre, bäst)allm. good; vänlig äv. kind <mot to>; angenäm äv. pleasant, agreeable, nice; välsmakande äv. nice; gynnsam favourable; amer. favorable; jfr äv. godgod dag! good morning (resp. afternoon, evening)!; vid presentation how do you do?gode Gud! good heavens (gracious)!god jul! Merry Christmas!god natt! good night!gott nytt år! Happy New Year!i godan ro in peace and quietha gott samvete have a clear consciencegod sömn sound sleepen god vän [till mig] a good friend [of mine]för gott för alltid for goodså långt är allting gott och väl so far so goodvara god (gott) nog åt ngn be good enough for sb
var så god! a) här har ni here you are, [Sir resp. Madam, Mr Jones, Miss osv.]!; ta för er help yourself (resp. yourselves), please! (ofta utan motsv. i eng.) b) javisst, för all del m.m. you're welcome!; naturligtvis [do,] by all means!, certainly!var så god och sitt! please take a seat!
tillräcklig good; ansenlig considerableen god stund a good whilemed god marginal by a comfortable (wide) margon
lätthan är inte god att tas med he's not easy (an easy customer) to deal withdet är inte gott att säga it is hard to say
jur.god man konkursförvaltare trustee; i sterbhus executor; förordnad av domstol administrator
substantivför mycket av det goda too much of a good thinglivets goda the good things (pl.) of life
gå i god för guarantee; jfr gå i borgen förunder borgen
gott: allt gott everything good, all good things (pl.)det är på gott och ont it has its good points and bad pointsdet gjorde gott! kändes skönt that was good!inte ha något gott att säga om ngn not have a good thing…kom ska du få något gott att äta …something nice to eat
gott om: ha gott om tid (äpplen) have plenty of time (apples)det är (finns) gott om… a) tillräckligt med there is (resp. are) plenty of… b) mycket:med subst. i plur. there are a great many (vard. are lots of)…; med subst. i sg. there is a great deal of…
© NE Nationalencyklopedin AB