Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

anseendesubstantiv~trykte reputation, good name; status standingutan anseende till person without respect of persons
grundmuradadjektiv-murat, ~ebildl. solidly established, firmly rootedgrundmurat anseende (rykte) äv. solid reputationgrundmurat självförtroende unshakable self-confidence
skamfilatransitivt verb~de, ~tallm.möbeln är skamfilad …is the worse for wearhans anseende (rykte) är skamfilat …is tarnished
åtnjutatransitivt verb-njöt, -njutitallm. enjoy; respekt el. sympati äv. possess; uppbära el. t.ex. understöd äv. receive, be in receipt ofåtnjuta gott anseende äv. have a good reputationåtnjuta stor popularitet be very popular, be in vogue
avtaintransitivt verb-tog, -tagitminska decrease, grow less, diminish; om månen wane äv. allm.; om storm o.d. äv. abate, subside; om hälsa el. anseende decline, fail, fall off
ryktesubstantiv~t, ~nkringlöpande nyhet rumour, report <om of>; hörsägen hearsay (endast sg.)ryktet går att (det går ett rykte om att)… rumour has it (it is rumoured, the report goes) that…ryktet om hans död the rumour of…jag har hört vaga rykten om att… I've heard vague rumours (rumblings) that…allmänt omdöme om ngn (ngt) reputation, name; anseende äv. repute; ryktbarhet fame, renownha gott (dåligt) rykte have a good (bad) reputation (name), be well (ill) spoken ofha rykte om sig att vara snål have the reputation of + ing-form, be reputed to + inf.han har inte världens bästa rykte he has not got the best of reputations
© NE Nationalencyklopedin AB