Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

anpassaverbsuit <efter, för, till to>, adjust, adapt <efter, för, till to>anpassa sig adjust oneself, adapt oneself <efter, till to>
acklimatiseraverbacclimatizeacklimatisera sig become acclimatized; anpassa sig adapt oneself <till to>
avpassaverbfit <efter to>, match <efter to>; anpassa adapt <efter to>, adjust <efter to>, suit <efter to>
© NE Nationalencyklopedin AB