Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

anmärkningsvärdadjektiv-värtmärklig remarkable; beaktansvärd notable; noteworthy
utomordentligadjektiv~tallm. extraordinary; förträfflig excellent; osedvanligt god (bra) exceptionally good; enastående outstanding; anmärkningsvärd remarkablefråga av utomordentlig vikt …of extreme (outstanding) importance
egendomligadjektiv~tsällsam, underlig strange, peculiar, odd, singular; anmärkningsvärd remarkable, extraordinaryett egendomligt sammanträffande a strange (curious) coincidencehögst egendomligt! [how] extraordinary!, most extraordinary!karakteristisk peculiar <för to>; characteristic <för of>
märkligadjektiv~tanmärkningsvärd el. framstående remarkable, notable; uppseendeväckande striking; egendomlig strange, odd, peculiarett märkligt sammanträffande a remarkable (striking) coincidencedet var märkligt! how extraordinary (peculiar, odd)!, that's odd!
© NE Nationalencyklopedin AB