Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

anledningsubstskäl reason <till for>anledningen till att… the reason why…ge anledning till cause; medföra lead toav vilken anledning for what reasonmed anledning av on account of, owing tomed anledning av Ert brev with reference to your letter
ljuspunktsubstanledning till glädje bright spot
allpronomenall; varje everyär alla här? is everybody (everyone) here?ha all anledning att… have every reason to…allt annat everything elseallt annat än… anything but…alla människor everybodyallt möjligt all sorts of thingshon knackade på alla dörrar she knocked on all the doors
helstadverbjag vill (skulle) helst I would ratherjag vill allra helst I want most of all tohur som helst anyhowhur länge som helst hur länge ni vill as long as you likejag betalar hur mycket som helst I'll pay any amountingen som helst anledning no reason whatevernär som helst any time; när ni vill whenever you likevad som helst anything; vad ni vill anything you likevar (vart) som helst anywhere; var (vart) ni vill wherever you likevem som helst anybody; vem ni vill whoever you likevilken som helst a) av två either b) vilken ni vill whichever you like
© NE Nationalencyklopedin AB