Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ankomstsubstarrival <till at, in>vid ankomsten till on arrival at (in)
framkomstsubstankomst arrivalvid framkomsten on arrival
avvaktaverbankomst, svar await; händelsernas gång wait and seevi avvaktar let's wait and see
2 senadjektivmotsats: tidig lateför sen ankomst late arrivaldet börjar bli sent it is getting lateinte vara sen att göra ngt not be slow to do sth
© NE Nationalencyklopedin AB