Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ankarsubstse ankare
ankaresubstsjö. anchorkasta ankar drop anchorligga för ankar ride at anchor, lie at anchorlätta ankar weigh anchor
lyftaverblift; höja, t.ex. armen, huvudet raiselyfta ankar (ankaret) weigh anchorlyfta bort (undan) take awaylyfta på luren lift the receiveruppbära, t.ex. lön draw, earnom flygplan take off
lättaverbgöra lättare lightenlätta sitt hjärta för ngn unburden one's mind to sbease, relieve minska spänningenkänna sig lättad feel relievedlätta upp stämningen relieve the atmospherelätta upp ngns humör put sb in a good humourlätta ankar weigh anchorbli lättare become lighter, get lighter; spänning etc. easeom dimma lift
© NE Nationalencyklopedin AB