Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

djursjukhussubstanimal hospital
djurrättsaktivistsubstanimal rights activist
djurriketsubstthe animal kingdom
fyrfotadjursubstquadruped, four-footed animal
djurlivsubstanimal life, wild life
husdjursubstdomestic animal; sällskapsdjur pet
rovdjursubstpredatory animal, beast of prey
kreatursubstfarm animalkreatur (pl.) nötkreatur cattle
djursubstanimal; stort fyrfota djur el. om person beastarbeta som ett djur work like a horse
© NE Nationalencyklopedin AB