Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

anhållaverbarrestera arrest, take into custodyvara anhållen be under arrestanhålla om request; t.ex. stipendium apply for
begäraverbask for; anhålla om request; ansöka om apply forfordra require; stark. demand; göra anspråk på claim; vänta sig expectönska sig wish for, desire
© NE Nationalencyklopedin AB