Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

anhängaresubstantiv~n, =supporter, follower
adeptsubstantiv~en, ~eranhängare follower, disciple; sport. protégé
värvatransitivt verb~de, ~trekrytera recruit; mil. äv. enlist båda äv. friare; sport. sign [on (up)]värva ngn för en sak enlist sb in a causevärva anhängare recruit (get) adherentsvärva röster solicit (get, secure) votes; genom personlig bearbetning canvass [for votes]
svikatransitivt verbsvek, svikitöverge fail, desert; lämna i sticket äv. let…down, leave…in the lurch; i kärlek jilt; bedra deceive; förråda betray; vard. rat onsvika ngns förtroende betray sb's confidence, let sb downsvika sina ideal betray one's idealssvika sitt löfte (ord) break (go back on) one's promise (word), fail to keep one's promisesvika sin plikt fail in one's dutykrafterna (rösten) svek honom his strength (voice) failed himom minnet inte sviker mig unless my memory fails me (is at fault)modet svek mig my courage failed (deserted) meintransitivt verbsvek, svikitallm. fail; om t.ex. publik el. anhängare fall off (away); utebli fail to come (appear)
© NE Nationalencyklopedin AB