Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

angripaverbattack; inverka skadligt på affect
vågaverbdare; riskera riskvågar han gå? dare he go?, does he dare to go?våga livet venture one's life, risk one's lifedu skulle bara våga! just you dare!, just you try!våga sig dit dare to go therevåga sig på ngn (ngt) angripa dare to tackle sb (sth)
© NE Nationalencyklopedin AB