Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

angreppsubstantiv~et, =attack <mot (på) on>gå till angrepp [mot ngn] attack [sb]
överfallsubstantiv~et, =angrepp assault, attack
vidräkningsubstantiv~en, ~ar, vidräkning med kritik mot [severe] criticism on; angrepp på attack on
tillbakavisatransitivt verb~de, ~tavvisa o.d.:t.ex. förslag reject, turn down; anbud äv. refuse; beskyllning repudiate; angrepp repel, repulse
uddsubstantiv~en, ~arpoint äv. bildl.; på gaffel o.d. prong; tand toothpl. teetht.ex. satirens el. dödens sting; t.ex. replikens pungency, bitebryta (ta) udden av ett angrepp take the sting out of…hans inlägg saknar udd …lacks point
inledatransitivt verb-ledde, -lettsbörja begin; t.ex. affärsförbindelser el. debatt el. möte el. samtal open; t.ex. undersökningar institute, set…on foot, initiate; t.ex. angrepp el. offensiv launchinleda bekantskap form an acquaintanceinleda förhandlingar open (enter into, enter upon, initiate) negotiationsinled oss icke i frestelse lead us not into temptation; jfr vidare leda inunder leda
utsattadjektiv=utplacerad o.d. put out etc.; jfr sätta utunder sättaen skrivelse med utsatt namn a signed…bestämd fixed, appointedutsatt pris marked priceutsatt tid at the time fixed (appointed time), on timebröllopet är utsatt till den 1 mars the wedding has been fixed for…skyddslös:allm. exposed <för to>; sårbar vulnerableutsatt läge (ställning) exposed positionvara utsatt för… föremål för be subjected to, be the subject (starkare victim) of…; t.ex. angrepp i pressen äv. be the object of…vara utsatt för kritik be a target of criticism
© NE Nationalencyklopedin AB