Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

anfallsubstantiv~et, =allm. attack äv. sport. <mot against, on>; mil. o.d. äv. assault <mot on>, charge; av sjukdom o.d. äv. fit, boutett hysteriskt anfall a fit of hystericsett anfall av givmildhet a fit (bout) of generositygå till anfall [mot ngn] attack [sb]
attacksubstantiv~en, ~erattack <mot, on>; jfr anfall
anloppsubstantiv~et, =ansats run-upanfall assault, attack <mot upon>
panikångestsubstantiv~enpsykol. panic (anxiety) disorderanfall av panikångest panic (anxiety) attack
hysteriskadjektiv~thystericalbli hysterisk el. få ett hysteriskt anfall go into hysterics
hysterisubstantiv~nhysteria; anfall hysterics (pl.)gripas av hysteri go into hysterics
slängsubstantiv~en, ~arsväng swerve; knyck jerk, toss <med huvudet of one's head>slag lash, cut, fling; gliring sneerfå en släng av sleven bildl. get one's share; om ngt obehagligt come in for one's sharelindrigt anfall touchen släng av influensa a bout of influenzasnirkel flourish
ansatssubstantiv~en, ~ersport. run-up; mil. advancehopp med (utan) ansats running (standing) jumpförsök el. ansträngning attempt, effort <till at>; anfall el. ryck impulse, prompting <till of>; början start, beginning; tecken sign <till of>hon gjorde en ansats att resa sig she made an effort to risetekn. projection, shoulder, lug
avvisatransitivt verb~de, ~tngn turn away, send…away [empty-handed]; utvisa order…to leave the countryhan lät sig inte avvisa[s] he would not take no for an answer, he was not to be rebuffed (put off)ngt:t.ex. förslag, anbud reject, refuse, turn down; t.ex. anfall repel, repulse; speciellt jur., ngt som obefogat dismiss
rycksubstantiv~et, =knyck jerk; dragning tug, pull; häftigt wrench; i tyngdlyftning snatch; sprittning start, twitch; bildl. el. anfall fit; nyck whim, freakgöra ett ryck sport. put on a burst of speednu krävs det snabba ryck vard. now we must really get a move-on (really push ahead)vakna med ett ryck wake up with a start
© NE Nationalencyklopedin AB