Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

anförtrotransitivt verb~dde, ~ttöverlämnaanförtro ngn ngt (ngt åt ngn) entrust sth to sb, entrust sb with sth; i ngns vård äv. commit sth to sb's keeping (charge)delgeanförtro ngn en hemlighet confide a secret to sbhan anförtrodde mig att… he confided to me that…reflexivt verb~dde, ~ttanförtro sig åt a) överlämna entrust (commit) oneself to b) ge sitt förtroende confide in
hjärtasubstantiv~t, ~nheartAlla hjärtans dag St. Valentine's Dayha ett gott hjärta have a kind heartha dåligt (svagt) hjärta have a weak heartlätta sitt hjärta anförtro sig åt någon unburden one's mind (heart)jag har inte hjärta att göra det I haven't got the heart to do itav hela mitt hjärta with all my heartmed sorg i hjärtat with a sorrowful heartkänna sig lätt om hjärtat be (become) lighthearted (light of heart)saken ligger mig varmt om hjärtat I have…very much at heartha ngt på hjärtat have sth on one's mindtala fritt ur hjärtat speak straight from the heart, speak one's mindav hjärtans lust to one's heart's content
© NE Nationalencyklopedin AB