Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

anförandesubstyttrande statement; tal speech; mera formellt talk
yttrandesubstuttalande remark, utterance; anförande statementutlåtande opinion <över, i on>
föredragsubstanförande talk <om on>; föreläsning lecture <över on>hålla föredrag give a talk, give a lecture
talsubstantal el. siffertal number; räkneuppgift sumanförande speechdet är tal om att hon ska lämna oss there is some talk of her leaving usdet har aldrig varit tal om det there has never been any question of thathålla tal el. hålla ett tal make a speechi dagligt tal in everyday speech, colloquiallytal om det apropå by the wayföra något på tal take a matter up, bring a matter upkomma på tal come up
© NE Nationalencyklopedin AB