Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

andreräkneordse andra
pronomense annan
styrmansubstsjö.mateandre styrman second mateförste styrman first matesom styr helmsman
andra (andre)räkneordsecondförk.2ndden andra från slutet the last but oneför det andra in the second place; vid uppräkning secondlyi andra hand, se handandra klassens second-rateandra våningen, se våning; se vidare femteför ex. o. femte-för sammansättningar
(andre)pronomense annan
annan (annat, andre, andra)pronomenother; se vidare enför ex.en annan a) another, another one b) någon annan somebody elsenågon annan om person anybody; en viss person somebody elsenågon annan än a) förenat any other…but; en viss some other…than b) självst. anybody but; en viss somebody other thanvilken annan who else
vard., 'riktig' regular, propersom en annan tjuv just like a common thief
annat a) other things b) något annat something else, anything elsede gör inte (ingenting) annat än gråter they do nothing but crydet var något helt annat än it was something quite different from
andra others, other peoplealla andra all the others, everybody else
slutsubstend, endingslutet gott, allting gott all's well that ends wellfå (göra) slut stoppa put an end togöra slut konsumera finishgöra slut med ngn break off with sbfilmen har ett lyckligt slut the film has a happy endingta slut upphöra end; tryta give outsmöret börjar ta slut the butter is running shortarbetet tar aldrig slut the work will never endsmöret har tagit slut för oss we have no butter leftden andre från slutet the last but oneden femte från slutet the last but fouri slutet av (på) at the end ofslutet at the end, in the endtill slut a) till sist finally, in the end b) äntligen at last c) avslutningsvis lastly
adjektivover; avslutad at an end, finished; förbrukad used up, all gone; slutsåld sold out; utmattad done up, exhausted; utsliten done fornu är det slut med friden now we'll have no more (that's the end of) peace and quietdet är slut mellan oss it is all over between usbiljetterna är slut the tickets are sold outterminen är slut the term is over
© NE Nationalencyklopedin AB