Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

andragatransitivt verb-drog, -dragitset forth, present; t.ex. skäl advance, put forward; jfr vidare anföra
2 andratransitivt verb-drog, -dragitskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse andraga
anföratransitivt verb-förde, -förtföra befäl över be in command of, command; leda lead; mus. conductyttra el. andraga state, say; t.ex. som ursäkt allege; t.ex. skäl giveanföra till sitt försvar plead in [one's] defencecitera quote, cite
© NE Nationalencyklopedin AB