Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

andra (andre)räkneordsecondförk.2ndden andra från slutet the last but oneför det andra in the second place; vid uppräkning secondlyi andra hand, se handandra klassens second-rateandra våningen, se våning; se vidare femteför ex. o. femte-för sammansättningar
(andre)pronomense annan
tillitsfulladjektivconfident; mot andra trusting
andreräkneordse andra
pronomense annan
andningsubstbreathingkonstgjord andning artificial respirationkomma i andra andningen get one's second wind
förintelsesubstannihilation, destructionförintelsen av judarna under andra världskriget the Holocaust
däremotadverbemellertid however; å andra sidan on the other hand; tvärtom on the contrary
m.m.förk. för med meraand so on; och andra saker and other things
halvasubsthälft halfpl. halveshalvan andra snapsen el. ungefär the second glass
tränaverbträna andra train; om instruktör coachsig själv train; öva sig, öva sig i practise; amer. practice
efterhandsubsti efterhand efter de andra last, after the othersefteråt afterwardsstegvis gradually, little by little
© NE Nationalencyklopedin AB