Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

andedräktsubstbreathdålig andedräkt bad breath
andasubstandedräkt breathhålla andan hold one's breathdra efter andan catch one's breathstämning el. andemening spiritnär andan faller på when the spirit moves me, when I'm in the moodi vänskaplig anda in a friendly atmosphere
© NE Nationalencyklopedin AB