Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

andedräktsubstantiv~enbreathdålig andedräkt bad breath; med. halitosis
återhållenadjektiv-hållet, -hållnamed återhållen andedräkt with bated breathmed återhållen rörelse (vrede) with suppressed emotion (anger)
andasubstantiv~nandedräkt el. andetag breathdra efter andan draw (gasp for) breathge upp andan expire, give up the ghosthålla andan hold one's breathhämta andan catch (recover) one's breathtappa andan lose one's breathhan kom springande med andan i halsen …all out of breathstämning el. kynne el. andemening vanl. spirit; jfr ex.en anda av samförstånd a spirit of understandingandan i laget är god the team spirit is goodde är samma andas barn ung. they are kindred spiritsnär andan faller på when the spirit moves me; friare when I am in the mood
© NE Nationalencyklopedin AB