Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

andasubstantiv~nandedräkt el. andetag breathdra efter andan draw (gasp for) breathge upp andan expire, give up the ghosthålla andan hold one's breathhämta andan catch (recover) one's breathtappa andan lose one's breathhan kom springande med andan i halsen …all out of breathstämning el. kynne el. andemening vanl. spirit; jfr ex.en anda av samförstånd a spirit of understandingandan i laget är god the team spirit is goodde är samma andas barn ung. they are kindred spiritsnär andan faller på when the spirit moves me; friare when I am in the mood
okamratligadjektiv~tdisloyal; osportslig unsporting; om t.ex. anda uncomradelyvara okamratlig äv. be a bad sport
moralsubstantiv~en, ~eretik ethics (sg. el. pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknas~uppfattning morality (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasseder morals (pl.)anda el. t.ex. i lag, på arbetsplats el. spec. bland trupper morale (endast sg.)höja moralen boost moralesensmoral moral <i of>
yttratransitivt verb~de, ~tuttala utter; säga say; t.ex. sin mening expressreflexivt verb~de, ~t~ sig a) uttala sig express (give) an (one's) opinion <om about (on)>; ta till orda speakjag vill inte yttra mig i denna fråga vanl. …comment on this matterhan yttrade sig i samma anda he expressed himself… b) visa sig show (manifest) itself <i in>hur yttrar sig sjukdomen? vanl. what are the symptoms of…?
© NE Nationalencyklopedin AB