Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

anblicksubstantiv~en, ~arsightvid blotta anblicken at the mere sightvid första anblicken at first sight
skådespelsubstantiv~et, =teat. play, drama; bildl. spectacle; anblick el. scen äv. sight, scene; arrangerat show
2 ovanadjektiv~tinte van unaccustomed, unused <vid to; [vid] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + ing-form>; oövad unpractised, untrained; om t.ex. anblick el. uppgift unfamiliar
skymtsubstantiv~en, ~armera eg. ('flyktig anblick' el. 'syn') glimpse; bildl.:glimt (t.ex. av hopp) gleam, glimmer, flash; spår el. 'antydan' trace, vestige; aning el. tillstymmelse suspicion[få] se en skymt av… catch (get) a glimpse of…jag har inte sett [så mycket som] skymten av dem på flera veckor äv. I have not seen any sign (trace) of them…inte skymten av en chans not the ghost of a chance
erbjudatransitivt verb-bjöd, -bjuditge anbud [om] o.d. offer; ibland tender; spec. självmant volunteererbjuda ngn sina tjänster offer (tender) sb one's servicesförete el. medföra present; förete äv. afford; skänka afford, offererbjuda en storslagen anblick present (afford) a magnificent spectacleerbjuda många fördelar hold out (present, offer) many advantageserbjuda skydd mot provide (afford) shelter fromreflexivt verb-bjöd, -bjudit~ sig a) förklara sig villig offer one's services, come forward; spec. självmant volunteer <somi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasas>erbjuda sig att (+ inf.) offer (resp. volunteer) to + inf. b) yppa sig el. öppnas present itself; om tillfälle o.d. äv. occur, ariseen möjlighet erbjöd sig för honom a chance came his way
synsubstantiv~en, ~ersynsinne [eye]sight; synförmåga visionha dålig (god, bra) syn have bad (good) eyesightha normal syn have normal vision (sight)anblick sight, spectaclesyn på… catch (get) sight of…komma till synes appearen ståtlig syn vanl. a fine spectacleingen vacker syn not a pretty sightsynsätt el. åskådning view < of>; views (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasoutlook <i båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknason>; approach < to>; åsikt äv. opinion, idea <i båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>få en helt annan syn på… get an entirely different idea of…det är min syn på saken äv. that's how I look at itvision vision; spökbild apparitionse (ha) syner have visionsse i syne se fel be mistaken; se syner have visionsjag trodde jag såg i syne äv. I thought my eyes were deceiving mevard., ansikte facebli lång i synen pull a long faceutseende el. skenför syns skull for the sake of appearances, for appearance['s] sake; för att briljera for showtill synes som det ser ut apparently, to all appearance[s]; skenbart seeminglytill synes utan orsak vanl. for no apparent reasonbesiktning inspection, survey
© NE Nationalencyklopedin AB