Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

analyssubstantiv~en, ~eranalysispl. analysesspeciellt statistisk breakdown
DNA-analyssubstantiv~en, ~erDNA analysis
spektralanalyssubstantiv~en, ~erspectral (spectrum) analys|ispl. -es
numeriskadjektiv~tnumericalnumerisk analys numerical analysisnumerisk överlägsenhet numerical superiority
genomlysningsubstantiv~en, ~armed röntgenstrålar X-ray examination; analys analysis
utredningsubstantiv~en, ~arundersökning investigation, inquiry, analys|ispl. -esärendet är under utredning äv. …is being investigatedbetänkande report, detailed statement, expositionoffentliga utredningar official reportskommitté o.d. commission [of inquiry], committee
undandrareflexivt verb-drog, -dragitundandra sig t.ex. sina plikter shirk, evade; t.ex. analys eludehuruvida detta är riktigt undandrar sig min bedömning …is beyond my power to judgekostnaderna undandrar sig all beräkning …defy calculation
© NE Nationalencyklopedin AB