Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ambassadörsubstantiv~en, ~erambassador; kvinnl. äv. ambassadress
sändebudsubstantiv~et, =ambassadör ambassador; envoyé envoy; påvligt nunciopl. -sskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknaslegatebudbärare messenger, emissary
2 föreprepositionallm. before; i rum äv. in front of; framför ahead (in advance) of äv. bildl.; i tid äv. prior (previous) tofem [minuter] före fem five [minutes] to (amer. äv. of) fiveår 40 före Kristus, se under Kristusinte föreklockan sju not before (earlier than)…före detta (förk.f.d.) former, ex-före detta ambassadör i (professor vid)… formerly ambassador in (formerly el. sometime professor at)…hennes före detta [man] her ex-husband, her exden före detta presidenten the former president (ex-president)adverballm. before; i förväg äv. in advance, ahead; främst äv. in frontmin klocka går före my watch is fastmed fötterna (huvudet) före feet (head) foremost (first); se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. komma föreunder komma
© NE Nationalencyklopedin AB