Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ambassadsubstantiv~en, ~erembassy
beskickningsubstantiv~en, ~arambassad embassy; legation legation, mission
kanslichefsubstantiv~en, ~erung. head of [civil service] division; i nämnder o. på kanslier administrative director; i högsta domstolen, regeringsrätten senior judge referee; på ambassad head of chancery
© NE Nationalencyklopedin AB