Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

alstratransitivt verb~de, ~tproduce, generate, procreate; t.ex. hat engender, breed
frambringatransitivt verb~de el. -bragte, ~t el. -bragtbring forth; skapa create; alstra produce; fys. generateframbringa ett ljud produce (bring forth) a sound
1 sotatransitivt verb~de, ~tskorsten o.d. sweep; motor decarbonize; vard. decokesvärta black[en]sota [ned] smutsa cover…with soot, make…sooty (grimy)intransitivt verb~de, ~talstra sot smoke, give off soot
hettasubstantiv~nheat; bildl. äv. ardour, passioni stridens dispytenshetta in the heat (ardour) of the debateintransitivt verb~de, ~tvara het be hot; alstra hetta give heat; om hetsande dryck o.d. be heatingdet hettar om kinderna [på mig] my cheeks are burninghetta upp heat äv. bildl., heat up, make…hot
födasubstantiv~nfood; näring äv. nourishment; kost äv. diet; för djur äv. feed, fodderfast föda solid food (nourishment)flytande föda slops (pl.)
transitivt verbfödde, fött (jfr född); sätta till världen give birth toföda barn give birth, have a baby (babies)födas på nytt be born anewföda levande ungar be viviparousalstra breed, begethat föder hat hatred breeds hatredge föda åt feed; försörja support, maintainföda upp djur breed, rear, raise; barn bring up
© NE Nationalencyklopedin AB