Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

allvarligadjektiv~tserious, grave; earnest; jfr allvari allvarlig fara in serious trouble, in grave dangeren allvarligfarlig sjukdom a serious illnesshålla sig allvarlig keep (be) serious, keep a straight face
allvarsamadjektiv~t, ~maskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse allvarlig
eftertryckligadjektiv~temphatic, forcible; allvarlig seriousi eftertrycklig ton äv. emphatically
tillrättavisningsubstantiv~en, ~arrebuke; starkare reprimanden allvarlig (skarp) tillrättavisning a severe reprimand
betänkligadjektiv~tallvarlig serious, grave; oroväckade disquieting; prekär precarious; riskabel hazardous; tvivelaktig dubious; kritisk critical
2 gravadjektiv~tsvår el. allvarlig el. om t.ex. beskyllning serious; om t.ex. anmärkning äv. damaging
högtidligadjektiv~tallvarlig solemn; stämningsfull impressive; ceremoniell ceremonial, formalen högtidlig stämning vanl. a solemn atmospherevid högtidliga tillfällen on ceremonious (friare special) occasions
skämtsamadjektiv~t, ~majocular, facetious; humoristisk äv. humorous; mots. allvarlig (om t.ex. ton) jokingvara skämtsam av sig be full of fun
lindrigadjektiv~tinte sträng el. svår mild äv. om sjukdom; inte våldsam gentle; lätt, inte allvarlig light; obetydlig el. t.ex. om feber el. sår slightlindrigt straff light (mild) punishment
uppriktigadjektiv~tsincere; öppenhjärtig frank, candid, open; ärlig honest; rättfram straightforward <moti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswith>; om t.ex. vän, vänskap true, genuine; om känsla äv. hearty, heartfelt; allvarlig el. om t.ex. önskan earnestmitt uppriktiga tack my heartfelt thankssäga ngn sin uppriktiga mening give sb one's honest opinionför att (om jag ska) vara uppriktig, se uppriktigt sagtunder uppriktigt
© NE Nationalencyklopedin AB