Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

alltsedanpreposition och adverb och konjunktionever since
sedanadverbdärpå then; senare later; efteråt afterwardssedan har jag inte sett henne I haven't seen her sincedet är ett år sedan nu it is a year ago nowvard.än sen då? iron. so what?
prepositionalltsedan: vid uttryck för tidpunkt since; vid uttryck för tidslängd forsedan dess since thenhon har varit sjuk sedan i går she has been ill since yesterday
konjunktionalltsedan since; efter det att after; när whensedan jag kom hit since I came hereända sedan ever sincedet var först sedan jag hade sett den som… it was not until I had seen it that…
efterprepositionafter; bakom behind; i riktning mot atlängs efter alongnärmast (näst) efter next toför att få tag i forefter läkare etc. go and fetchspringa efter bussen run for the busenligt according to, aftersegla efter kompass sail by the compassefter vad han säger according to himefter vad jag vet as far as I knowfrån fromögonen har han efter sin far he has got his father's eyesspåret efter en räv the track of a foxom tid after; alltsedan since; inom inefter hand småningom gradually, bit by bitefter en stund after a little whileefter att ha slutat skolan after leaving schoolefter det att han hade gått after he had goneefter vad som hänt after what has happened
adverbom tid afterkort efter shortly after, shortly afterwardsbakom, kvar behindjag såg att hon kom efter I saw that she came after (behind) mevara efterpå efterkälken med arbetet be behind with the (one's) work
© NE Nationalencyklopedin AB