Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

alltföradverb[far] toojag känner honom alltför väl I know him only (all) too wellalltför ambitiös äv. over-ambitious
överarbetatransitivt verb~de, ~tbearbeta alltför noggrant overelaborate
självsäkeradjektiv~t, -säkraself-assured, self-confident; alltför ~ presumptuous
pratsamadjektiv~t, ~matalkative, chatty; talför el. talträngd loquacious; alltför ~ garrulous
familjäradjektiv~tfamiliarvara alltför familjär be too familiar (free) <mot with>
förbrukningsubstantiv~enconsumption; av pengar expenditurealltför stor förbrukning overconsumption
solbrändadjektiv-bräntbrun tanned; alltför mycket sunburnt, sunburnedbli solbränd get a suntan, tan
nitiskadjektiv~tivrig zealous, diligent; trägen assiduous; starkare ardent, ferventalltför nitisk over-zealous
överlastadadjektiv-lastat, ~eoverloaded, overburdenedöverlastad med arbete overburdened (overwhelmed) with workett överlastat alltför utsmyckat rum a room overburdened with ornaments
billigadjektiv~tinte dyr cheap; inte alltför dyr inexpensiveför en billig penning cheap, for a mere songbillig i drift inexpensive (cheap) to run, economicaldålig el. enkel el. tarvlig cheap; vulgär common
© NE Nationalencyklopedin AB