Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

alltpronomenfristående all, everythingallt eller intet all or nothingnär allt kommer omkring after all, when all is said and donebara tio allt som allt only ten all told, only ten all in allspring allt vad du kan run as fast as you caninte för allt i världen not for anything in the world
adverballt bättre better and betterallt intressantare more and more interestingallt sämre worse and worse
allt-i-ett-prissubstall-in price
oftaadverboftenallt som oftast every now and then
tillsammansadverbtogether; allt som allt altogether, in all; gemensamt jointlytillsammans har vi 200 kr we have 200 kronor between us
väsentligadjektivessential <för to>; betydande considerablei allt väsentligt in all essentials
lassaverbloadlassa ngt t.ex. allt arbetet på ngn load sth on to sb
programenligtadverballt gick programenligt everything went off according to plan; friare everything went off smoothly
eftersomkonjunktiondå ju since; as, seeing thatallt eftersom efter hand som as
tusansubsthang it!ge tusan i allt not care a damn about anything
fridsubstpeace; lugn tranquillityallt är frid och fröjd everything in the garden is lovely
© NE Nationalencyklopedin AB