Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

allraadverbden allra bästa the very bestde allra flesta the great majorityallra mest most of allallra minst least of all
överstaadjektivden översta lådan the top drawer; av två the upper drawerden allra översta hyllan the topmost shelf, the uppermost shelf
bästasubstgöra sitt bästa do one's bestgöra sitt allra bästa do one's very bestdet är för ditt eget bästa it's for your own good
förstadverbförst…och sedan first; först…men at firstallra först first of allförst och främst allra först first of all; framför allt above allinte förrän not until, onlyförst efter en stund only after a whilehan kommer först om en vecka he won't come for another week
högstadjektivhighest etc.; se vidare höghögsta domstolen the Supreme Courthögsta växeln in top gearmin högsta önskan my greatest wishdet högsta jag kan betala the most I can pay
adverbhighest, most highly; mest mostallra högst upp at the very top <, i of>mycket, synnerligen very, mostej mer änhögst 5 personer 5 people at mostallra högst 5 personer 5 people at the very mostdet varar högst en timme it will last not more than an hour at the most
senastadjektivlatest; sist i ordning lastde senaste veckorna the last few weeks
adverblatest; motsats: först lastjag såg honom senast i går I saw him only yesterdaysenast i morgon tomorrow at the latestallra senast i morgon tomorrow at the very latestdu ska vara hemma senast klockan fyra you must be home by four o'clock at the latest
helstadverbjag vill (skulle) helst I would ratherjag vill allra helst I want most of all tohur som helst anyhowhur länge som helst hur länge ni vill as long as you likejag betalar hur mycket som helst I'll pay any amountingen som helst anledning no reason whatevernär som helst any time; när ni vill whenever you likevad som helst anything; vad ni vill anything you likevar (vart) som helst anywhere; var (vart) ni vill wherever you likevem som helst anybody; vem ni vill whoever you likevilken som helst a) av två either b) vilken ni vill whichever you like
© NE Nationalencyklopedin AB