Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

allmänadjektivvanlig common; för alla generalallmän bekostnad at public expensedet allmänna the community
ATPallmän tilläggspension supplementary pension
egenavgiftsubstallmän försäkring national insurance contribution
flaggdagsubstallmän flaggdag official flag-flying day
beskådansubstinspectiontill allmän beskådan on view
åklagaresubstprosecutorallmän åklagare public prosecutor; amer. district attorney
värnpliktsubstallmän värnplikt compulsory military servicegöra värnplikten do one's military service
försäkringskassasubstallmän försäkringskassa expedition el. ungefär regional social insurance office
belåtenhetsubstsatisfaction <över at>vara till allmän belåtenhet be to everyone's satisfaction
begäransubstanhållan request <om for>på allmän begäran by general requestpå egen begäran at his (her etc.) own request
© NE Nationalencyklopedin AB