Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

allmänadjektiv~t, ~navanligt förekommande common; gällande för de flesta el. alla general; för alla utan undantag universal; gängse current; offentlig, tillhörande samhället publicallmänna avdrag general deductionsallmän bekostnad at [the] public expensei allmänt bruk in general useallmän helgdag public holiday; i Storbr. äv. bank holidayallmän idrott athleticsallmänna kommunikationsmedel public services[den] allmänna meningen a) allm. public opinion b) bland de närvarande e.d. the general opinioni allmänna ordalag in general termsallmän rösträtt universal suffrageallmänna val polit. a general electionallmän åklagare public prosecutorsubstantivdet allmänna the community [at large]i det allmännas tjänst in the public service
offentlighetsubstantiv~enallmän kännedom publicity
försäkringsbeskedsubstantiv~et, =från allmän försäkringskassa [social] insurance card
sjukdomskänslasubstantiv~nallmän sjukdomskänsla general feeling of illness (discomfort)
folkrättsubstantiv~en, allmän folkrätt [public] international law
åklagaresubstantiv~n, =prosecutorallmän åklagare public prosecutor; amer. prosecuting (district) attorney; vard. DA
språkkunskapsubstantiv~en, ~er, allmän språkkunskap general linguistics (sg.)språkkunskaper knowledge (sg.) of languages
omsättningsskattsubstantiv~en, ~erallmän varuskatt sales tax; på företags omsättning turnover tax
tilläggspensionsubstantiv~en, ~er, allmän tilläggspension (förk.ATP) [national] supplementary pension
helgdagsubstantiv~en, ~arholidayallmän helgdag bank holiday, public (legal) holidayrörlig helgdag kyrkl. movable feast
© NE Nationalencyklopedin AB