Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

allaredanadverbalready
redanadverballaredan el. speciellt som bestämning till predikatet already; så tidigt (långt tillbaka) som as early (far back) as; till och med evenredan då (tidigare) even then (earlier)redankände man till krutet as early as that…, even at that time…redan när jag kom in märkte jag the moment I entered…redan följande dag the very next dayredan nu vet vi, att det inte går we know already (even now)…redan som barn while still a child, even as a childenbart el. bararedan tanken därpå är obehaglig the mere (very) thought of that (it)…
© NE Nationalencyklopedin AB