Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

allpronomenall; varje everyär alla här? is everybody (everyone) here?ha all anledning att… have every reason to…allt annat everything elseallt annat än… anything but…alla människor everybodyallt möjligt all sorts of thingshon knackade på alla dörrar she knocked on all the doors
framföralltadverbabove all
sannolikhetsubstprobability, likelihoodmed all sannolikhet in all probability
utmedprepositionalong, all along
allhelgonahelgensubstAll Saints' festival
nattradiosubstall-night radio
utefterprepositionalong, all along
allmänbildningsubstall-round education
universalmedelsubstpanacea, cure-all
helyllesubstall wool, pure wool
© NE Nationalencyklopedin AB