Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

alertadjektivalert
substvara på alerten be alert
alarmberedskapsubststate of alert
påpassligadjektivattentive; 'vaken' alertvara påpasslig gripa tillfället seize the opportunity
morgonpiggadjektivvara morgonpigg a) inte sömnig be alert in the morning b) morgontidig be an early riser
larmsubstoväsen noisealarm alarm; larmsignal alertslå larm sound the alarm; varna warn; protestera raise an outcry
2 piggadjektivbrisk, spry; vaken alertpigga ögon lively eyeskänna sig pigg feel fitvara pigg på ngt be keen on sth
vakenadjektivej sovande awake (ej före subst.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaswaking (endast före subst.)i vaket tillstånd when awakemottaglig för intryck el. om t.ex. sinne alert; pigg bright; uppmärksam wide-awake
vändningsubstturn; förändring changeen vändning till det bättre a change (turn) for the betterdet tog en ny vändning it took a new turnvara kvick (rask, snabb) i vändningarna be a fast worker, be alertvara långsam i vändningarna be a slow worker; vara trög be slow on the uptakeuttryckssätt:fras phrase; uttryck expression
© NE Nationalencyklopedin AB