Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

aldrigadverbneveraldrig mer never againaldrig i livet! not on your life!, no way!nästan aldrig hardly ever
någonsinadverbeveraldrig någonsin never
svikandeadjektivmed aldrig svikande energi with never-failing energy
tidigareadjektivföregående previous, former
adverbearlier; förut previouslyaldrig tidigare never before
liknandeadjektivlikartad similarjag har aldrig sett ngt liknande I have never seen anything like that (this)
nästanadverbalmost; praktiskt taget practicallynästan aldrig hardly ever; mera betonat almost nevernästan ingenting hardly anything
sinaverbgo dry; om t.ex. förråd give out, run shorten aldrig sinande ström a never-ending stream
fredsubstpeacejag får aldrig vara i fred I never get (have) any peacelåt mig vara i fred! leave me alone!, leave me in peace!
randsubststreck etc. striperänderna går aldrig ur ordspr. a leopard cannot change its spotskant edge; brädd brim, brink
sviktaverbböja sig bend; vackla totter; gunga shakeom t.ex. tro waver; om t.ex. krafter, motstånd give way, yieldmed aldrig svikta engergi with never-failing energy
© NE Nationalencyklopedin AB