Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

aktuelladjektiv~tav intresse för dagen …of immediate (current) interest, topical, …of immediate (vital) importance; ifrågavarande …in question; på modet in fashion (vogue)det aktuella fallet the case in point (question)det aktuella läget the present positionbli aktuell vanl. arise, come up; komma i fråga come into question; tas under övervägande be consideredjag har inte siffran aktuell just nu I don't have the exact figures just nowhålla aktuell keep up to date
dagsaktuelladjektiv~ttopical; nyligen genomförd recent…; jfr äv. aktuell
högaktuelladjektiv~t…of great immediate interest, highly topical; se äv. aktuell
aktualiseratransitivt verb~de, ~tgöra aktuell el. t.ex. genom något inträffat bring…to the fore, make…topical; uppdatera updatefrågan har aktualiserats the question has arisen (come up)
hetadjektivhetthot; om t.ex. längtan äv. ardent; om t.ex. böner äv. fervent; upphetsad heated, exciteden het debatt a heated discussionheta linjen the hot lineett hett namn a hot favourite, one of the hot favouritesett hett tips a hot tiphett vatten [very] hot waterhet zon klimatzon torrid zonefå det hett [om öronen] get into hot waternär valstriden stod som hetast in the hottest part of…vard., aktuell el. på modet absolutely new, really up to date, hot
© NE Nationalencyklopedin AB