Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

aktningsvärdadjektiv-värt…worthy of respect; betydlig considerableett aktningsvärt försök a creditable attempt
hedrandeadjektivoböjl.honourable; aktningsvärd creditable; smickrande flattering
anständigadjektiv~thyggligel.i motsats till opassande decent; aktningsvärd respectable; korrekt el. om t.ex. uppförande äv. decorous, seemly; passande äv. proper
© NE Nationalencyklopedin AB