Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

aktiebolagsubstantiv~et, =joint-stock company; amer. corporation; med begränsad ansvarighet limited [liability] company; börsnoterat public limited companyförk.PLC; inte börsnoterat private limited companyaktiebolagetAB Investia Investia PLC, Investia Ltd förk. för Limited; amer. Investia Inc. förk. för Incorporated
ABbolagsbeteckning ung. Ltd; amer. Inc., Corp.; jfr aktiebolag
vilandeadjektivoböjl.resting, reposing, quiescentvilande aktiebolag ekon. dormant company (amer. corporation)vilande konto bank. dormant account (balance)vilande lagförslag dormant bill
© NE Nationalencyklopedin AB