Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

aktiebolagsubstjoint-stock company; med begränsad ansvarighet limited company; börsnoterat public limited companyförk.PLC; amer. corporationInvestia AB Investia Ltd.förk. för Limitedskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. ffb-group saknasamer. Investia Inc.förk. för Incorporated
ABbolag el. ungefär Ltd.; amer. Inc., Corp.; jfr aktiebolag
© NE Nationalencyklopedin AB