Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

aktersnurrasubstantiv~n, -snurroroutboard motor; båt outboard motorboat
snurrasubstantiv~n, snurrorleksak top; vind~ windmill, pinwheelsjö.se aktersnurraintransitivt verb och transitivt verb~de, ~tsnurra [runt] spin, twirl; svänga el. virvla whirl <omkringi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasround>; kring axel el. punkt turn <omkring on>; rotate, revolve <omkring round el. about>det snurrar i huvudet på mig el. allting snurrar runt för mig my head is in a whirl, my head is spinning
© NE Nationalencyklopedin AB