Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 aktsubstgiv akt! attention!ge akt observe, noticeta tillfället i akt take the opportunity
1 aktsubstceremoni ceremonyteat. acturkund document
scensubstpå teater stage; del av akt scenescenen teatern the stage, the theatreställa till en scen make a scene
tillfällesubstnär ngt inträffar occasion; lägligt opportunity; slumpartat chancebegagna tillfället att (inf.) take the opportunity to (inf.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasseize the opportunity to (inf.)gripa tillfället el. ta tillfälleet i akt seize the opportunityför tillfället just nu for the time being; för närvarande at presentvid tillfälle ska jag… some time or other I will…vid det här tillfället on this occasionvid första bästa tillfälle at the first opportunity
passaverbge akt på attend; se efter see to, look after; passa upp på wait uponpassa telefonen answer the telephonepassa tiden be punctualpassautnyttja tillfället take the chance, take the opportunitypassa tåget be in time for the trainvara lagom, lämpa sig etc. fit, suit; vara lämplig be fit <till for>, be suitable <till for; för to>; vara läglig be convenient <för ngn to sb>stolen passar inte här the chair is out of place heredet passar mig utmärkt it suits me fineom det passar dig if it is convenient for youde passar för varandra they are suited to each othervara klädsam suit, becomede passar bra ihop they go well togetherkortsp. el. sport. passdet passar sig anstår inte för… it does not become…passa dig noga! watch it!, look out!
verb och partikelverbpassa ihopfit, fit togetherom personer suit each otherpassa ihop med ngt matchpassa infit, fit inpassa in ngt fit sth in, fit sth intoden passar inte in it doesn't fit inpassa pålook outpassa på medan… take the opportunity while…passa uppbetjäna attend; vid bordet wait <på ngn, ngn on sb>pass upp! look out!
© NE Nationalencyklopedin AB