Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

akrobatsubstantiv~en, ~eracrobat
ormmänniskasubstantiv~n, -människorslags akrobat contortionist
konstsubstantiv~en, ~erkonstnärlig verksamhet art; konstverk (koll.) [works (pl.) of] artde sköna konsterna the [fine] artsskicklighet skillkonsten att (+ inf.) the art of + ing-form; förmågan the ability to + inf.efter alla konstens regler according to the rules [of the game] (to all the recognized rules); grundligt thoroughly, soundlydet är väl ingen konst! that's easy [enough]!, there is nothing to it!, it's dead easy!det är ingen konst för honom att (+ inf.) it's easy (no great matter) for him to + inf.han kan konsten att (+ inf.) he knows how to + inf.
konster konststycken el. trick tricks, dodgesgöra konster do (perform) tricks; om akrobat do (perform) stunts
© NE Nationalencyklopedin AB