Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

aidssubstmed. Aids, AIDSförk. för acquired immune deficiency syndrome förvärvat immunbristsyndrom
AV-hjälpmedelsubst plAV aids, audio-visual aids
aidssjuksubsten aidssjuk an Aids sufferer, an Aids victim
audivisuelladjektivaudio-visualaudivisuella hjälpmedel audio-visual aids, AV aids
läromedelsubst plteaching materials, textbooks and teaching aids
© NE Nationalencyklopedin AB