Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

agentsubstagentspion spy
spionsubstspy; hemlig agent secret agent
speditörsubstforwarding agent (agents (pl.)), shipping agent (agents (pl.))
fastighetsmäklaresubstestate agent; amer. real estate agent, realtor
rengöringsmedelsubstcleaning agent, detergent
blekmedelsubstbleach, bleaching agent
sötningsmedelsubstsweetening agent, sweetener
rostskyddsmedelsubstanti-rust agent
managersubstmanager; teat. publicity agent
mullvadsubstdjur el. hemlig agent mole
© NE Nationalencyklopedin AB