Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

agentsubstantiv~en, ~eragent äv. polit.gram.; hand. äv. representative
spionsubstantiv~en, ~erspy; hemlig agent secret (undercover) agent
skeppsklareraresubstantiv~n, =shipping agent
antistatmedelsubstantiv-medlet, =antistatic agent (fluid)
fullmaktsinnehavaresubstantiv~n, =[authorized] agent, attorney, proxy
sötningsmedelsubstantiv-medlet, =sweetening agent, sweetener
resebyråtjänstemansubstantiv~nen, -mäntravel (tourist) agent
ensamförsäljaresubstantiv~n, =sole agent <av for>
klareraresubstantiv~n, =sjö. shipping agent
impregneringsmedelsubstantiv-medlet, =impregnating (water proofing) agent
© NE Nationalencyklopedin AB